Chat

Anime Chat


Si posees un cliente de chat como mIRC, Kvirc, X-chat, Chatzilla o similar, accede desde este enlace: #Anime en IRC-Hispano

    Comentarios Blogger
    Comentarios de Facebook